Het pact

Wij roepen op tot een Utrechts Pieten Pact: een Sinterklaasfeest voor álle kinderen met een nieuwe Piet, namelijk een Piet waarvan iederéén geniet.

Het Sinterklaasfeest is een leuk kinderfeest. Sint en Piet zijn er voor ál onze kinderen. Het is ook een belangrijk feest voor de hele Utrechtse gemeenschap. Iedereen zou er veel plezier aan moeten kunnen beleven en daarom willen we dat Sinterklaas een leuk feest wordt voor alle kinderen.

De Utrechtse gemeenschap gaat met haar tijd mee en is van mening: “Utrecht Zijn We Samen”. We pleiten voor respect voor de diversiteit in de stad.

In Utrecht hebben initiatiefnemers zich de afgelopen vijf jaren ingezet voor een kalme en waardige dialoog over de figuur van ‘Zwarte Piet’. Er is onderling respect en begrip gegroeid. De meeste mensen hebben mooie herinneringen aan het Sinterklaasfeest uit hun jeugd. Er zijn ook vele mensen die er heel pijnlijke herinneringen aan hebben, omdat zij discriminatoir bejegend zijn. Het gesprek hierover heeft gezorgd voor meer verbinding en verandering van de figuur van Piet.

Utrechtse organisaties, waaronder schoolbesturen, kinderopvangorganisaties, midden- en kleinbedrijven en maatschappelijke organisaties kiezen voor een waardevol, respectvol, creatief en inclusief Sinterklaasfeest. Daarom kiezen ze voor een ‘nieuwe Piet’, zonder de karikaturale en stereotyperende kenmerken van de zwart geschminkte huid, de rood geverfde lippen, de zwarte kroespruik en de gouden oorbellen.

We doen een beroep op de Utrechtse samenleving en roepen alle Utrechtse organisaties en bedrijven op om dit Utrechts Pieten Pact te ondertekening en zo mee te werken aan:

  • een leuk Sinterklaasfeest voor álle kinderen
  • respect voor de diversiteit in onze samenleving.

Sluit u aan bij dit Utrechtse Pieten Pact!

Initiatiefgroep Inclusief Sinterklaasfeest, Utrecht

 

 


Partners